OŚRODEK REHABILITACYJNO - EDUKACYJNO - WYCHOWAWCZY W BOBOLICACH
OREWOREWOREWOREWOREWOREWOREW

> Jesteś tutaj: AKTUALNOŚCI

AKTUALNOŚCI

 

Stowarzyszenie na Rzecz Osób Wykluczonych i Zagrożonych Wykluczeniem Społecznym

Wspólny Świat

Ośrodek Rehablitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy, ul. Pocztowa 15, 76-020 Bobolice

tel. 94 318 73 35

www.orewbobolice.pl

e-mail: stow.ws@gmail.com

NIP 499-064-79-54, Regon 321354927

W związku z realizacją zadania publicznego Dzień Rodziny w OREW  współfinansowane ze środków Gminy Bobolice na realizację projektu "Dzień Rodzinny” w ramach działania „Ochrona i promocja zdrowego stylu życia w tym organizacja imprez i uroczystości okolicznościowych oraz działania związane z reintegracją społeczności lokalnej z osobami  uzależnionymi oraz zapobieganie negatywnym skutkom następstw nadużywania alkoholu”, prosimy o przedstawienie oferty cenowej wykonania zamówienia obejmującego: Przeprowadzenie szkolenia z zasad udzielania I pomocy dla rodziców i dziadków dzieci – wchowanków OREW Bobolice.

1. Opis przedmiotu zamówienia:

a)      Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie szkolenia dla rodziców i dziadków dzieci – wychowanków OREW z zasad udzielania I pomocy.

b)      Termin wykonania usługi: 8 czerwca 2018 r. - teren placówki OREW, ul. Pocztowa 15, Bobolice

c)      Przewidywana liczba uczestników – 20 osób

d)      Czas trwania warsztatów – 2 godziny

2. Warunki udziału  postępowaniu:

a)      O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy przedstawią dokumenty poświadczające zdobyte wykształcenie (wyższe studia zawodowe, studia wyższe), posiadają co najmniej dwuletnie doświadczenie w pracy, są czynni zawodowo.

b)      Wykonawca przedstawi plan dwugodzinnego szkolenia

c)      Zamawiający zastrzega sobie konieczność posiadania przez Wykonawcę fantomu

3. Kryteria oceny ofert

Zamówienie zostanie udzielone Wykonawcy, który przedstawi najkorzystniejszą cenę.

4. Termin realizacji zadania

A)    Termin wykonania: 8 czerwca 2018 r. - teren placówki OREW, ul. Pocztowa 15, Bobolice, festyn w godz. 10.00 – 14.00

B)    Czas trwania warsztatów – 2 godziny

5. Termin składania ofert

Ofertę należy złożyć do 16.03.2018 r., do godz. 15.00 w sekretariacie OREW, ul. Pocztowa 15,

76-020 Bobolice (pisemnie) lub mailowo:  stow.ws@gmail.com

6. Termin rozstrzygnięcia i podpisania umowy

O pozytywnym rozstrzygnięciu Wykonawca zostanie powiadomiony mailowo i pisemnie i zaproszony do podpisania umowy do dnia 25.03.2018 r.

 

 

ANDRZEJKI 2017

Andrzeju, Andrzeju
Prosimy dziś Ciebie,
Pozwól nam zobaczyć
Co pisane nam w niebie

.


 

DZIEŃ PIŁKARZA

8.09.2017r. - nasi wychowankowie podczas Integracyjnych Zawodów Rekreacyjno- Sportowych


 

URODZINY ANITY

W dniu 7.09.2017r świętowaliśmy 18 urodziny Anity. Zabawa była wspaniała.
Wszystkiego najlepszego!!!!!!!!!!!!!


 

BAJKI JANA BRZECHWY

Pierwszy tydzień nowego roku szkolnego a już odwiedzili nas aktorzy z Krakowa. Tym razem w ramach bajkoterapii nasi podopieczni
z dużym przejęciem wysłuchali bajek Jana Brzechwy.


 

ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO 2016/2017

WSZYSTKIM ŻYCZYMY SŁONECZNYCH WAKACJI!!!!!!!!!!!!!!!


 

12345678 Następne >